Velkommen

Jeg har mitt virke som advokat i Kragerø. Virksomheten drives som alminnelig advokatpraksis og tilbyr juridisk tjenesteyting innenfor et bredt spekter av de private og offentlige rettsområder.

Virksomheten retter seg i hovedsak mot privatpersoner, samt små og mellomstore bedrifter i Kragerø kommune hvor kontoret er lokalisert i Sannidal nært E-18, men har også oppdragstilfang fra kunder i de tilstøtende kommunene Drangedal, Bamble og Gjerstad, samt sørøstlandet generelt.

Jeg har arbeidet som advokat fra 1989 da jeg var ferdig udannet fra Det juridiske fakultet i Oslo. Fra 1991 under egen advokatbevilling, og fra 1997 i egen advokatpraksis.