Jeg driver en alminnelig advokatpraksis i Kragerø og tilbyr juridisk tjenesteyting innenfor et bredt spekter av de private og offentlige rettsområder.

Virksomheten retter seg i hovedsak mot privatpersoner, samt små og mellomstore bedrifter i Kragerø kommune hvor kontoret er lokalisert i Sannidal nært E-18, men har også oppdragstilfang fra kunder i de tilstøtende kommunene Drangedal, Bamble og Gjerstad, samt sørøstlandet generelt.

Jeg har arbeidet som advokat siden 1989. Da var jeg ferdig utdannet fra Det juridiske fakultet i Oslo. Siden 1991 har jeg arbeidet under egen advokatbevilling, og i egen advokatpraksis siden 1997.

Hos meg får du tett oppfølging, tilgjengelighet og god kompetanse. Mitt mål er at du som klient skal føle deg ivaretatt gjennom hele prosessen.

Postadresse:

P.B. 34, 3793 Sannidal

Besøksadresse:

Tangen 11, 3766 Sannidal  Kontortid:

  Mandag-Fredag:  08:00 – 16:00

  Telefon:

  952 48 625

  E-post:

  adv.hjetland@online.no