Jeg tar det meste av privatrettslige oppdrag. Ta kontakt hvis du lurer på hvorvidt jeg kan hjelpe deg med akkurat din sak. Dette er noen av de saksområdene jeg jevnlig jobber med:

Alminnelig praksis

Juridisk rådgivning

Prosedyre

Fast eiendom

Overdragelse

Tinglysning

Grenseforhold

Rettigheter / servitutter

Tomtefeste

Feil og mangler ved ny/brukt eiendom

Familierett

Ektepakt

Ektefelleskifte

Samlivskontrakt

Oppgjør ved opphør samliv

Arv / gave

Gaveerklæring

Testament

Skifte / bobehandling

Erstatning

Personskade

Tingskade

Kontrakter / avtaler

Plan og bygningsrett

Postadresse:

P.B. 34, 3793 Sannidal

Besøksadresse:

Tangen 11, 3766 Sannidal  Kontortid:

  Mandag-Fredag:  08:00 – 16:00

  Telefon:

  952 48 625

  E-post:

  adv.hjetland@online.no